1

شیفتگی درباره ایرانزیپو

News Discuss 
Which Internet sites are owned by exactly the same person who owns that Iranzippo.com Web page? The Web sites down below are owned by the same proprietor or not. و این نکته یادآور همین نکته است که زیپو های تقلبی یکسان نیستند. در کنار این میبایست به کیفیت بد چاپ https://ok-social.com/story14115632/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-iranzippo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story